ŠOLNINA

Najnižja šolnina modernega izrednega študija, tako doma, kot v Evropi

Investicija v znanje

 • DODIPLOMSKI ŠTUDIJ- študij 1. stopnje

  • Šolnino za en letnik (2 semestra) izrednega študija se vplača ob vpisu
  • V primeru, da želi študent vplačati šolnino za dva ali več letnikov študija v enkratnem znesku, je upravičen do popusta

  2000 € / letnik

 • MAGISTRSKI ŠTUDIJ- študij 2. stopnje

  • Šolnino se vplača ob vpisu. Magistrski študij traja 1 leto (2 semestra)

   

  2000 € / letnik

   

Šolnina za pripravljalni letnik dodiplomskega ali magistrskega študija je 2000 €; vplača se jo ob vpisu v letnik.

V šolnino so zajeti tudi stroški opravljanja diplomskega izpita vključno z vpisnino v višje letnike. Šolnina pokriva tudi stroške izdaje potrdil o opravljenih izpitih in priporočil ter drugih administrativnih storitev.

V šolnino niso zajeti stroški izdaje dvojnikov dokumentov, preklica dokumentov, vpis absolventskega leta, neobveznih strokovnih izletov in drugih neobveznih ob-študijskih dejavnosti ter stroškov škode, ki bi jo študent povzročil na objektu ali opremi Šole za risanje in slikanje.

Prijazna šolnina – investicija v znanje – absolutna konkurenčnost!

Imamo najbolj prijazno šolnino dodiplomskega študija, ki je za polovico nižja od šolnine sorodnih šol. Povedano drugače: 8 semestrov dodiplomskega študija na Šoli za risanje in slikanje vas stane manj, kot 6 semestrov na drugih šolah!