ŠOLNINA

Najnižja šolnina modernega izrednega študija, tako doma, kot v Evropi

Investicija v znanje

 • DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

  • Šolnino za en letnik (2 semestra) izrednega študija se vplača ob vpisu v letnik
  • V primeru, da želi študent vplačati šolnino za dva ali več letnikov študija v enkratnem znesku, je upravičen do popusta

  2000 € / letnik

 • MAGISTRSKI ŠTUDIJ

  • Šolnino za en letnik magistrskega študija se vplača ob vpisu.

   

  2000 € / letnik

   

Šolnina za pripravljalni letnik dodiplomskega ali magistrskega študija je 2000 €; vplača se jo ob vpisu v letnik.

V šolnino so zajeti tudi stroški opravljanja diplomskega izpita. Vpisnine ni. Šolnina pokriva tudi stroške izdaje potrdil, priznanja izpitov, izpisov ocen in drugih administrativnih storitev.

V šolnino niso zajeti stroški izdaje dvojnikov dokumentov, preklica dokumentov, vodenja absolventskega leta, neobveznih strokovnih izletov in drugih neobveznih obštudijskih dejavnosti ter stroškov škode, ki bi jo študent povzročil na objektu ali opremi Šole za risanje in slikanje.

Prijazna šolnina – investicija v znanje – absolutna konkurenčnost

Naša šolnina je absolutno brez konkurence. Če jo primerjamo z izrednim  študijem sorodnih visokih šol, se izkaže, da letnik izrednega študija drugod stane najmanj še enkrat več!