PRIJAVA K VPISU + VPIS + VPIS MED LETOM

Enostavno in hitro- tudi z našo pomočjo!

Prijavite se k vpisu

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

Kandidat se prijavi:

  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z porabniškim imenom in geslom)
  • Ko obrazec oddate, je poslan v eVŠ. Ko ga prejmemo, vas o tem obvestimo in vodimo skozi postopek vpisa.

Prijavite se lahko tudi s kvalificiranim digitalnim potrdilom- postopek je isti

  • Kontakt za pomoč in podporo
  • V kolikor potrebujete nasvet v zvezi s prijavo, se lahko obrnete tudi na nas: arthouse2012@gmail.com
  • Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)  T: 080 2002  E: ekc@gov.si

VPIS MED LETOM 

Na šoli poznamo tudi vpis med letom. Vpisati se je možno tudi 1. 2. in 1. 6. in ne zgolj 1. 10. To dopušča poseben način izvedbe študija (koledar študija).

POMNITE: status študenta pridobijo vsi vpisani z dnem pričetka novega študijskega leta, to je 1. 10. To velja tudi za tiste, ki so se vpisali in pričeli s študijem že 1. 2. ali 1. 6. in bili do 1. 10. evidenčno vpisani.