PRIJAVA K VPISU

VPIS V DVEH KORAKIH!

Prijavite se k vpisu

Vpis poteka! Kandidat se prijavi tako, da izpolni Vpisni list Šole za risanje in slikanje in ga vrne po e-pošti.

Prijavo k vpisu nam lahko posredujete kadarkoli prek celega leta. Prijava k vpisu vas še ne zavezuje h kasnejšemu vpisu.