PRIJAVA K VPISU

Enostavno in hitro- tudi z našo pomočjo!

Prijavite se k vpisu

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

Kandidat se prijavi

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: v tem primeru natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti, temveč prijavo za vpis elektronsko pošlje v eVŠ; odda jo do zaključka prijavnega roka

ali

  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z porabniškim imenom in geslom): v tem primeru mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti in podpisanega priporočeno poslati na kontaktni naslov (VŠRS, Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana) do zaključka prijavnega roka. Kandidat lahko odda natisnjen obrazec za vpis tudi osebno na šoli.
  • Za pravočasno prispelo prijavo velja tudi tista, ki nosi poštni žig zadnjega dne prijave 30. 9. 2018

 

  • Kontakt za pomoč in podporo
  • Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)  T: 080 2002  E: ekc@gov.si
  • V kolikor potrebujete nasvet v zvezi s prijavo, se lahko obrnete tudi na nas: arthouse2012@gmail.com