ŠTUDIJ

ŠTUDIJ 1. STOPNJE
Najkompleksnejši slovenski in evropski 1. stopenjski študij slikarstva, lepih umetnosti in modernih vizualnih praks: 8 semestrov, 240 ECTS

ŠTUDIJ 2. STOPNJE
Originalen magistrski študij: 2 semestra, 60 ECTS

Redni in izredni študij: ob delu, vzporedni, individualni; izredni študij je oblikovan tako, da je primeren tudi kot “študij na daljavo”. Obveznosti za vse vrste študija so enake.

OBLIKE VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA:

izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje, posodabljanje znanja.

NEFORMALNO UČENJE IN PRIPRAVLJALNI LETNIK:

po potrebi se pripravljamo tudi programe usposabljanja, tečaje, ex-tempore, poletne šole, delavnice in strokovne ekskurzije (delavnice keramike, fuzije stekla in grafike ter ogled beneškega bienala so del študijskega programa)
PRIPRAVLJALNI LETNIK je namenjeni pridobitvi znanj, ki so pogoj za vpis na 1. ali 2. stopnjo