OSNOVNI PODATKI

Vsa vprašanja v zvezi z vpisom in študijem naslovite na naš e-naslov arthouse2012@gmail.com. Vsakega interesenta prijazno sprejmemo na osebni razgovor – pri nas ste vedno dobrodošli!

Šola za risanje in slikanje

SPLOŠNI PODATKI

Ime visokošolskega zavoda: Šola za risanje in slikanje
Uradna kratica: VŠRS
Pravnoorganizacijska oblika: samostojni visokošolski zavod
Stopnja študija: 1. in 2. stopnja
Ime akreditiranega programa: Slikarstvo
Vrsta programa: visokošolski, strokovni
Oblike študija: redni in izredni
Trajanje študija na 1. in 2. stopnji:
– izraženo v letih: 5 let
– izraženo v semestrih: 10 semestrov
– izraženo v kreditnih točkah: 300 ECTS
Status študenta: da
Jezik študija: slovenski, hrvaški, srbski (latinica), bosanski, angleški
Oblike študija: redni, izredni (podoben študiju “na daljavo”), ob delu, vzporedni, individualni
Javne listine: diplome, dvojniki diplom, priloge k diplomi, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
Ime v angleškem jeziku: Arthouse-College of Visual Arts
Motto: Aut viam inveniam aut faciam
Lokacija: http://g.co/maps/j35td

PRVA STOPNJA (DODIPLOMSKI ŠTUDIJ)

TRAJANJE ŠTUDIJA: izraženo s semestri: 8, izraženo s kreditnimi točkami: 240 ECTS
ŠTEVILO VPISNIH MEST: redni študij 25, izredni študij 25
STROKOVNI NASLOV: diplomirani slikar/slikarka (vs); kratica: dipl. slik.
Strokovni naslov v angleškem jeziku: Bachelor of Fine Arts; kratica: BFA
DOKONČANJE ŠTUDIJA: opravljene vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov v obsegu 240 ECTS; diploma (priprava, predstavitev in zagovor diplomskih del in diplomske naloge)

DRUGA STOPNJA (PODIPLOMSKI, MAGISTRSKI ŠTUDIJ)

TRAJANJE ŠTUDIJA: izraženo s semestri: 2, izraženo s kreditnimi točkami: 60 ECTS
ŠTEVILO VPISNIH MEST: redni študij 25, izredni študij 25
STROKOVNI NASLOV: magister/magistrica lepih umetnosti; kratica: mag. lik. um.
Strokovni naslov v angleškem jeziku: Magister of Fine Arts; kratica: MFA
DOKONČANJE ŠTUDIJA: opravljene vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov v obsegu 60 ECTS; diploma 2. stopenjskega študija (priprava, predstavitev in zagovor magistrskega dela in magistrske naloge

 • KONTAKT

  E-pošta: arthouse2012@gmail.com

  Splet: www.arthouse-si.com

  Pošta: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana

  Uradne ure za občane: po predhodnem dogovoru

 • – Vstop v prostore Šole za risanje in slikanje je dovoljen le na osnovi povabila.

  – Pripadniki policije, varnostnih služb in oboroženih sil ne smejo nepovabljeni vstopiti v prostore visokošolskega zavoda.

  – Na visokošolskem zavodu ni dovoljeno delovanje političnih strank.

  AUT VIAM INVENIAM, AUT FACIAM!