POSEBNOSTI

VPIS MED CELIM LETOM

Ena od posebnosti šole je ta, da omogoča tudi vpis med letom. Vpisati se je možno tudi 1. 2. in 1. 6. in ne zgolj 1. 10. To dopušča poseben način izvedbe študija (koledar študija).

POMNITE: status študenta pridobijo vsi vpisani z dnem pričetka novega študijskega leta, to je 1. 10. To velja tudi za tiste, ki so se vpisali in pričeli s študijem 1. 2. ali 1. 6. in so bili do 1. 10. evidenčno vpisani.

KAJ NAS LOČI OD VSEH DRUGIH?

Študij na Šoli za risanje in slikanje odlikujejo številne posebnosti. So odraz vpeljav premišljenih odločitev o originalni obliki, vsebini in načinu študija.   

NAJKOMPLEKSNEJŠI ŠTUDIJVPETOST VSEH PREDAVATELJEV V VSE FAZE ŠTUDENTOVEGA DELAPOUDARJENO INDIVIDUALNO DELOŠTUDENTI DELNO VPLIVAJO NA NABOR ŠTUDIJSKIH VSEBINORIGINALNI PREDMETNIK – ODLIČEN VISOKOŠOLSKI KADER – ORIGINALNE ŠTUDIJSKE VSEBINE NAJENOSTAVNEJŠI VPISNAJPRIJAZNEJŠA ŠOLNINA DOMIŠLJENA ČASOVNA ORGANIZIRANOST IZREDNEGA ŠTUDIJA – PREDAVANJA “IZBRANA POGLAVJA” – NAJVEČJI NABOR OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI

arthouse-114

Smo edina slovenska in evropska visoka šola z 8-semestrskim dodiplomskim študijem. V ustvarjalni slikarski študijski proces so vpeti tudi predavatelji teoretskih predmetov, kar je nedvomno večja posebnost. Predmetnik je naše lastno delo, prav tako so izvirne strokovne vsebine predmetov. Visokošolski kader je visokošolsko habilitiran, vsi predavatelji so tudi aktivni ustvarjalci na umetniškem oziroma strokovnem področju.

Vpisno proceduro smo maksimalno poenostavili, kandidatom pa omogočili, da se vpišejo kadarkoli prek leta; ne poznamo zgornje starostne meje za vpis in ne izvajamo sprejemnega izpita. Imamo najprijaznejšo šolnino, ki je resnično brez konkurence, saj je do polovice nižja od šolnin sorodnih študijev.

Izredni študij je izredno domišljeno organiziran in primeren tudi za zaposlene, študente, ki študirajo vzporedno in tiste, ki ne bivajo v Ljubljani. Imamo velik nabor ob-študijskih dejavnosti. “Izbrana poglavja iz … ” se imenuje sklop predavanj, kjer predstavljamo različne izbrane vsebine, ki nadgrajujejo študijski program.

arthouse-114