POSEBNOSTI

KAJ NAS LOČI OD VSEH DRUGIH?

Študij na Šoli za risanje in slikanje odlikujejo številne posebnosti. So odraz vpeljav premišljenih in originalnih odločitev o obliki, vsebini in načinu študija.   

NAJKOMPLESNEJŠI ŠTUDIJ – VPETOST VSEH PREDAVATELJEV V VSE FAZE ŠTUDENTOVEGA DELA – POUDARJENO INDIVIDUALNO DELO – ŠTUDENTI DELNO VPLIVAJO NA NABOR ŠTUDIJSKIH VSEBIN – ORIGINALNI PREDMETNIK – ODLIČEN VISOKOŠOLSKI KADER – ORIGINALNE ŠTUDIJSKE VSEBINE – NAJENOSTAVNEJŠI VPIS – NAJPRIJAZNEJŠA ŠOLNINA – DOMIŠLJEN ČASOVNA ORGANIZIRANOST IZREDNEGA ŠTUDIJA – NAJVEČJI NABOR OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI – PREDAVANJA “IZBRANA POGLAVJA”

arthouse-114

Smo edina slovenska in evropska visoka šola z 8-semestrskim dodiplomskim študijem. V času študija so v vse faze študijskega procesa posameznega študenta vpeti vsi predavatelji šole, kar je nedvomno ena največjih posebnosti. Predmetnik je naše lastno delo, vanj so vključene izvirne vsebine. Visokošolski kader je ustrezno habilitiran, vsi predavatelji so tudi aktivni ustvarjalci na umetniškem oziroma strokovnem področju. Vpisno proceduro smo maksimalno poenostavili, kandidatom pa omogočili, da se vpišejo kadarkoli prek leta; ne poznamo zgornje starostne meje za vpis in ne izvajamo sprejemnega izpita. Imamo najprijaznejšo šolnino, ki je resnično brez konkurence, saj je do polovice nižja od šolnin sorodnih študijev. Izredni študij je izredno domišljeno organiziran in primeren tudi za zaposlene, študente ki študirajo vzporedno in tiste, ki ne bivajo v Ljubljani. Imamo največji nabor obštudijskih dejavnosti, s katerim se ne more primerjati nobena sorodna visoka šola. Ob bogatem urniku, ponujamo še imeniten nabor izbranih predavanj s področij, ki nas zanimajo.