Razpis za vpis 2018/2019 – 1. stopnja (dodiplomski študij)

Pozanimajte se o originalnem načinu izvedbe izrednega študija!

Razpis za vpis- študijsko leto 2018/2019

KONTAKT IN LOKACIJA

INFORMACIJE O VPISU IN PROGRAMU

 • Osebne predstavitve- kandidati lahko kadarkoli zaprosijo za osebno predstavitev študija!
 • Informativni zbornik: v elektronski in fizični obliki
 • Spletna stran šole: www.arthouse-si.com

Informativne ure

 • sreda, 16. maj 2018 ob 17.00
 • sreda, 19. september ob 17.00

 Informativni dan

 • sobota, 8. september 2018 ob 10.00 
 • Informativni dnevi in ure bodo v predavalnici šole na Brnčičevi 31, Ljubljana-Črnuče
 • Spremljajte objave na vstopni strani www.arthouse-si.com

 

ŠTUDIJ 1. STOPNJE (DODIPLOMSKI ŠTUDIJ)

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni program 1. stopnje
 • Ime programa: Slikarstvo
 • Strokovni naslov: diplomirana slikarka (vs)/diplomirani slikar (vs); kratica: dipl.slik.
 • Trajanje študija: 4 leta/8 semestrov
 • Kreditne točke: 240 KT
 • Vrsta študija: redni in izredni
 • Študij se bo izvajal kot redni v primeru, da bo vpisanih 20 kandidatov, sicer se bo izvajal kot izredni
 • Število razpisanih mest: 25 redni + 25 izredni
 • Prijavno-vpisni rok: 30. marec do 30. september 2018

Posebnosti: izredni študij je oblikovan tako, da je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; originalno oblikovan koledar in urnik študija omogočata študentom, da jim v času študija ni potrebno stalno prebivati v Ljubljani; ni zgornje starostne meje za vpis (18+); študent lahko delno vpliva na nabor študijskih vsebin; individualno vodenje

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

Kandidat se prijavi

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom; v tem primeru natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti, temveč prijavo za vpis elektronsko pošlje v eVŠ; odda jo do zaključka prijavnega roka

ali

 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): v tem primeru mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti in podpisanega priporočeno poslati na naslov šole (VŠRS, Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana) do zaključka prijavnega roka. Kandidat lahko odda natisnjen obrazec za vpis tudi osebno na šoli.
 • Za pravočasno prispelo prijavo velja tudi tista, ki nosi poštni žig zadnjega dne prijave 1. 10. 2018

Kontakt za pomoč in podporo

 • Enotni kontaktni center državne uprave (EKC): ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (8.00 – 22.00 ure med delavniki)
 • V kolikor potrebujete nasvet v zvezi s prijavo, se lahko obrnete tudi na nas: arthouse2012@gmail.com

 VPIS

 • Vpisna komisija pregleda prijavo in po potrebi zaprosi za dopolnila (portfolio). Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje vpisa, se povabi k vpisu.

 

VPISNI DOKUMENTIob vpisu boste potrebovali:

 1. v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan Vpisni list Šole za risanje in slikanje (prejeli ga boste ob vpisu na šoli ali pa zaprosite zanj na arthouse2012@gmail.com)
 2. overjeno dokazilo o dokončani ustrezni srednji šoli
 3. originalno dokazilo o dokončanju ustrezne srednje šole na vpogled
 4. dve barvni fotografiji (format: osebni dokument)
 5. osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti
 6. dokazilo o vplačilu šolnine za 2 semestra (letnik)
 • Dokumentov ne smete pošiljati po pošti!

VPISNI POGOJI- SPREJEMNI IZPIT SE NE IZVAJA

Vpiše se, kdor je po kateremkoli 4-letnem srednješolskem ali enakovrednem programu opravil:

 • zaključni izpit, poklicno maturo, maturo ali mednarodno maturo
 • srednjo šolo, vendar nima zgoraj naštetih pogojev, ker v času zaključka njegovega šolanja pogoji iz 1. točke niso bili pogoj za dokončanje 4-letne srednje šole.
 • Vpišejo se lahko tudi osebe, ki so do 1. 6. 1995 dokončale katerikoli 4-letni srednješolski program ali dokončale enakovredni program v tujini
 • Vpiše se lahko tudi kdor nima ustreznih pogojev izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.

MERILA OB MOREBITNI OMEJITVI VPISA

 • Upošteva se splošni uspeh dosežen pri maturi, strokovni maturi ali zaključnem izpitu (10% točk) in portfolio z likovnimi deli (90% točk)

DOKONČANJE IN NADALJEVANJE 1. STOPENJSKEGA ŠTUDIJA

 • dokončanje: diploma – priprava, zagovor in predstavitev diplomske naloge in diplomskih del
 • nadaljevanje študija: magistrski študij Šole za risanje in slikanje (1 leto) ali sorodni visokošolski študij na drugi visoki šoli oziroma fakulteti (vpis določajo statuti visokih šol