• Šola za risanje in slikanje

  Slike, te alma mater vsega likovnega ne razumemo samo kot zrcalo dogodka ali v posebnem mediju procesirano novo unikatno idejo; razumemo jo tudi kot podobo z estetsko vrednostjo, namenjeno duhovnemu uživanju, dojemanju in izražanju, omiki in kontemplaciji. Sposobnost takega kreiranja omogoča ustvarjalcu suveren vstop tudi v najširše polje likovno-umetniškega izražanja.

 • POSEBNOSTI VPISA

  Ste vedeli, da je vpisna procedura enostavna in da se lahko na dodiplomski ali magistrski študij vpišete prek celega leta?

  Prijava k vpisu

 • OSEBNI STIK

  Ste vedeli, da informacije o vpisu in študiju lahko pridobite tudi osebno? Pišite nam, prijazno vas bomo sprejeli!

  Pišite nam- arthouse2012(at)gmail.com

Visokošolski študijski program 

slikarstvo

slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse 

dodiplomski in magistrski študij

najkompleksnejši slovenski dodiplomski študij slikarstva – sistem 4 + 1

imeniten nabor obštudijskih dejavnosti: delavnice (spletna umetnost, fuzija stekla, keramika, ilustracija), ex-tempore, strokovne ekskurzije, likovne kolonije
30. let Šole za risanje in slikanje

KAR NASLIKAJ SI.
Mi to počnemo že trideset let.

Šola za risanje in slikanje je prvi slovenski samostojni visokošolski zavod, ki izobražuje na področju likovne umetnosti. Nastajati je začela leta 1990. Ideja o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda je bila v tistih časih nekaj povsem novega: porodilo jo je dejstvo, da študij slikarstva/likovne umetnosti nujno potrebuje sveže, nove in drugačne pristope ter modernejše študijske vsebine.  Z nastankom je šola tudi vnesla še kako potrebno konkurenčnost v polje dotedanjega monopolističnega visokošolskega izobraževanja na področju slikarstva.

 Zakaj bi z vpisom čakali do jeseni, če pa lahko pričnete z izrednim študijem že 1. 2. ali 1. 6.?

 

Motto Šole za risanje in slikanje

Aut viam inveniam aut faciam

odraža vso dinamiko neuklonljivega iskanja lastnega umetniškega izraza

LIKOVNA DELA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

UTRINKI S ŠTUDIJA

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI