• Šola za risanje in slikanje

  • POSEBNOSTI VPISA

    Ste vedeli, da je vpisna procedura enostavna in da se lahko na dodiplomski ali magistrski študij vpišete prek celega leta?

    Prijava k vpisu

  • OSEBNI STIK

    Ste vedeli, da informacije o vpisu in študiju lahko pridobite tudi osebno? Pišite nam, prijazno vas bomo sprejeli!

    Pišite nam- arthouse2012(at)gmail.com

Visokošolski študijski program Slikarstvo

(slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse, spletna umetnost)

Kompleksen in originalen dodiplomski in magistrski študij po sistemu 4 + 1  (240 + 60 ECTS)

Velik nabor obštudijskih dejavnosti: delavnice (fuzija stekla, keramika, ilustracija), ex-tempore, strokovne ekskurzije, likovne kolonije

NASLIKAJMO BOLJŠI SVET!

Trideset let Šole za risanje in slikanje

Šola za risanje in slikanje je prvi slovenski samostojni visokošolski zavod, ki izobražuje na področju likovne umetnosti. Nastajati je začela leta 1990. Ideja o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda je bila v tistih časih nekaj povsem novega: porodilo jo je dejstvo, da študij slikarstva/likovne umetnosti nujno potrebuje sveže, nove in drugačne pristope ter modernejše študijske vsebine.  Z nastankom je šola tudi vnesla še kako potrebno konkurenčnost v polje dotedanjega monopolističnega visokošolskega izobraževanja na področju slikarstva

 

 

Aut viam inveniam aut faciam

Motto odraža vso dinamiko neuklonljivega iskanja lastnega umetniškega izraza

LIKOVNA DELA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

UTRINKI S ŠTUDIJA

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI