1. Before
  2. After
 • Šola za risanje in slikanje

  Slike, te alma mater vsega likovnega ne razumemo samo kot zrcalo dogodka ali v posebnem mediju procesirano novo unikatno idejo; razumemo jo tudi kot podobo z estetsko vrednostjo, namenjeno duhovnemu uživanju, dojemanju in izražanju, omiki in kontemplaciji. Sposobnost takega kreiranja omogoča ustvarjalcu suveren vstop tudi v najširše polje likovno-umetniškega izražanja.

 • POSEBNOSTI VPISA

  Ste vedeli, da je vpisna procedura skrajno poenostavljena in da se lahko na dodiplomski ali magistrski študij vpišete prek celega leta?

  Prijava k vpisu

 • OSEBNI STIK

  Ste vedeli, da informacije o vpisu in študiju lahko pridobite tudi osebno? Pišite nam, prijazno vas bomo sprejeli!

  Pišite nam

Študijski program Slikarstvo

slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse, fotografija, video, film

Največji nabor obštudijskih dejavnosti:

delavnice: spletna umetnost, fuzija stekla, keramika, ilustracija; ex-tempore, ekskurzije, kolonije

1. stopnja – najkompleksnejši slovenski in evropski 1. stopenjski visokošolski študij slikarstva (8 semestrov, 240 ECTS)

2. stopnja – izviren magistrski študij (2 semestra, 60 ECTS)

 

1990 – 2017

27 let Šole za risanje in slikanje

“Risanje je poštenost umetnosti. Ni možnosti goljufanja. Je ali dobro ali slabo”, je rekel Dali. Če to misel razširimo, lahko rečemo, da je likovna umetnost poštenost v današnjem visokošolskem umetniškem izobraževanju in ustvarjanju. Naj mojo uporabo besede poštenost pojasnim z opisom izobraževanja na Šoli za risanje in slikanje. Zavedamo se namreč, da je neposreden skok v likovno umetnost nemogoč brez predhodno osvojenega splošnega znanja. Le-to se nabira z izkušnjami, z izobrazbo, ki predstavlja osnovno ustvarjalno orodje. Umetniško likovno delo je torej plod izkustva, ki pa se stalno spreminja in bogati, če je ustvarjalec sposoben kritično (samokritično) preverjati lastno mišljenje, ki botruje nastanku njegovega dela- vendar to ni kroženje, je zanka z usmerjenostjo naprej, v novo, boljše, v originalno. Povedano drugače- inventivnost in likovno mišljenje odsevata iz z orodji vešče oblikovane slikarske materije. Poštenost je v tem, da ima Šola za risanje in slikanje izredno jasno oblikovan cilj in pripravljene poti za dosego le-tega: vsakemu študentu je omogočeno, da s pridobljenim znanjem, ki aktivira posameznikov talent, ta cilj poskuša doseči. 

Izhodišča so torej zelo pomembna, fraze kot so “vsak je umetnik”, “rodimo se kot umetnik” ali “vse je lahko umetnost” so nam tuje, če se poskušajo naseliti v polju likovnega. Zunaj tega polja pa naj bo hermetična samovšečnost podvigov na bazi nelikovnega, kjer pač hoče biti. 

Zmotno pa bi bilo, če bi iz povedanega zaključili, da izražena stališča Šole za risanje in slikanje (smo edini visokošolski zavod, ki ima v uvodu v študijski program med drugim jasno definiran tudi pojem slike) kakorkoli omejujejo ustvarjalnost študentov. Individualna pot prav vsakega lahko pripelje tudi do konceptualnih rešitev, v katere pa kot posameznik ni bil namočen, saj so plod zavestnih odločitev.

 

Z izrednim študijem lahko pričnete že 1. 6.! – zakaj bi torej izgubljali dragoceni čas in čakali do jeseni?

 

 

Motto Šole za risanje in slikanje Aut viam inveniam aut faciam odraža vso dinamiko neuklonljivega iskanja lastnega umetniškega izraza

LIKOVNA DELA – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

UTRINKI S ŠTUDIJA

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI